VAD BEHÖVER DU?

...för att komma vidare i ditt företag? Vi hjälper både dig som vill lämna bort all redovisning och dig som vill bokföra själv. Oavsett vilket så finns vi här som ett bollplank och stöd.VAD BEHÖVER DU?

...för att komma vidare i ditt företag? Vi hjälper både dig som vill lämna bort all redovisning och dig som vill bokföra själv. Oavsett vilket så finns vi här som ett bollplank och stöd.

För en frilansande, kreativ, digital nomad som jag, kunde jag inte ha en bättre partner än Jomalo Redovisning. De ger mig råd och praktiska redskap till att planera, effektivisera, digitalisera och tydliggöra hela kedjan av mitt företags ekonomi. Innan var ekonomifrågor för mig ett nödvändigt ont, men Jomalo Redovisning har på ett pedagogiskt sätt fått mig att förstå hela min ekonomi och faktiskt tycka att siffror är intressanta. Det har dessutom sparat mig väldigt mycket tid i att få all bokföring automatiserad, så att jag kan lägga min tid på det jag är bra på.


SANNA SPORRONG

bokformgivare och författare

Copyright © 2019 - Jomalo AB, 559010-0276.